Brieven uit de oorlog

Brieven uit de oorlog

 

De brieven die Arie schreef toen hij in de oorlog te werk gesteld was in Leipzig, waren al eens overgetypt door zijn secretaresse. Zoon Erik wilde graag dat die tot een boek gemaakt zouden worden. Zijn vader is al een paar jaar geleden overleden.

Ik heb het boek opgemaakt, met foto’s en met scans van een paar van de brieven en briefkaarten. Van sommige termen die in de brieven werden genoemd, zocht ik op Google naar de achtergrond. Die informatie is in kaders toegevoegd.

Egodocumenten

Brieven en dagboeken zijn egodocumenten, een weergave van de gedachten die een persoon toen had. Een verslag van de belevenissen vlak nadat ze gebeurden. Het geeft aan wat de schrijver op dat moment belangrijk vond, zoals bij Arie de voedselpakketjes uit Nederland of de bombardementen op de stad. De toon en en het taalgebruik in de brieven aan Aries ouders is duidelijk anders dan de brieven aan zijn iets jongere broer, die ook een jongvolwassene is. 

Als er brieven of dagboeken zijn, maak ik daar graag gebruik van bij het uitwerken van een levensverhaal. Omdat het een venster geeft op de tijd waarin ze geschreven zijn. Dit was een voorbeeld van een levensverhaal over een bepaalde periode, uitsluitend gebaseerd op brieven.

 

Laat je door mij portretteren

Speel je wel eens met het idee om jouw verhaal vast te laten leggen en zoek je een schrijver? Ik help je er graag mee. Weet je al ongeveer wat je wil? Vul dan meteen het formulier in voor meer informatie. Of maak een afspraak om samen na te denken over de precieze uitvoering.

Ik ben Hanneke Kiel-de Raadt, schrijver, interviewer en verhalen-op-papier-zetter.

Recent hebben we tezamen met Hanneke een levensverhaal van mijn vader gemaakt. Op verschillende momenten hadden we flarden van zijn leven gehoord. Nu was het moment gekomen om deze aan elkaar te verbinden. Chronologisch heeft Hanneke mijn vader en mijn moeder gesproken over zijn jeugd, de schooltijd, militaire dienst, zijn werkervaringen en onze familie. Nadat dit was uitgewerkt hebben we het aangevuld met bijpassende foto’s en is het mooi opgemaakt in boekvorm. Hanneke staat hierbij open voor wijzigingen of aanvullingen. Mijn vader en wijzelf zijn enorm trots op het resultaat. De hele familie heeft ondertussen een exemplaar in de boekenkast staan. Dank Hanneke voor het maken dit levensverhaal.

Marcel

Levensverhaal, Levensverhaal van Frits